Järgmises numbris

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine erinumber ilmub 2018. aasta mais, selles avaldatakse alus- ja algharidusega seotud teadusuuringuid. Erinumbri toimetajad on Tartu Ülikooli algõpetuse dotsendid Krista Uibu ja Anu Palu, Tallinna Ülikooli alushariduse professor Aino Ugaste ning alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsent Inge Timoštšuk.

Kommenteeri