Järgmises numbris

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine erinumber “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine” (kd 6, nr 2) ilmub 2018. aasta novembris. Selle numbri toimetajad on Tartu Ülikool ettevõtluse dotsent Mervi Raudsaar, Tallinna Ülikooli hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidt, Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi professor Urve Venesaar ning Tartu Ülikooli ettevõtluspedagoogika lektor Marge Täks.

Kommenteeri