Järgmises numbris

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine vabanumber ilmub 2017. aasta novembris, kuhu oodatakse teadusartikleid haridusteadustest ja piirnevatest valdkondadest. Vabanumbri toimetajad on kasvatusteaduste dotsent Merle Taimalu (Tartu Ülikool), ajakirja toimetuskolleegiumi liige, kasvatusteaduste doktor Kristi Vinter (Tallinna Ülikool) ja psühholoogiadoktor Astra Schults (Tartu Ülikool).

Kommenteeri