Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Erinumber “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine põhikoolist kõrgkoolini” Nr 6(2), 2018 Toimetajad: Eve Eisenschmidt, Mervi Raudsaar, Krista Uibu, Urve Venesaar Keeletoimetaja: Riina Reinsalu Inglise keele toimetajad: David Bill, Anneli Vainumäe Tartu Ülikooli Kirjastus Ajakirjanumbri ilmumist on rahastanud Euroopa Sotsiaalfond ja Teadus- ja Haridusministeerium projektist 2014-2020.1.05.15-0004 “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” (Edu ja Tegu).