Ajakirjast

EESMÄRK

Eesti Haridusteaduste Ajakirja  eesmärgiks on avaldada eesti keeles kõrgetasemelisi empiirilisi uurimusi ja teoreetilisi ülevaateartikleid kasvatus- ja haridusteadustest ning õpetajakoolitusest, kindlustada eestikeelse haridusteaduse kestvus, arendada omakeelset erialaterminoloogiat ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti peadagoogikateadlaste järelkasvu.  Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi, julgustades autoreid kirjutama ning avaldama teadusartikleid eesti keeles.

AVATUD JUURDEPÄÄS

Ajakiri ilmub avatud juurdepääsuga Internetis (open access). See võimaldab publikatsioonidele laiemat rahvusvahelist ja valdkonnaülest levikut suure lugejaskonna hulgas.  Autorid on kaitstud Creative Commons Attribution 3.0 litsentsiga.

AJAKIRJA STRUKTUUR

Eessõna või juhtartikkel ajakirja eri- või vabanumbri toimetaja(te)lt.

Artiklid. Artikkel hõlmab eestikeelset annotatsiooni (.html), pikemat ingliskeelset kokkuvõtet (.pdf, 6000–9000 tähemärki koos tühikutega) ja eestikeelset täisteksti (.pdf, 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega). Igas ajakirja numbris avaldatakse ülevaateartikkel või 1–2 välisautori tõlkeartikkel, mille autorid loovutavad eestikeelsele ajakirjale.

Arvustused. Raamatute tutvustused, retsensioonid.

Kommenteeri