Artikli saatmine

Artikli saatmiseks tuleb valida vasakult menüüst käsk New Submission ja läbida viieastmeline protsess.

1. Starting the submission

Siin tuleb valida õige sektsioon (Section), vaadata üle nõuded käsikirjale ja märkida nõusoleku kinnituseks ära kõik ruudud. Soovi korral võib lisada toimetajale kommentaare (Comments for the editor). Järgmisele astmele viib nupp Save and continue.

2. Uploading the submission

Faili üleslaadimiseks vajutage nuppu Choose file, leidke õige fail ja vajutage nupule Upload. Vajadusel saate korrata üleslaadimist, korraga saab saata vaid ühe faili.

3. Enter metadata

Metaandmete sisestamisel küsitakse kohustuslike andmetena artikli autori ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi ja artikli pealkirja. Lisaks neile andmetele on soovitav lisada annotatsioon (Abstract) ja (komadega eraldatuna) võtmesõnad (Keywords). Mitme autori puhul saab nupuga Add Author lisada kaasautoreid.

4. Uppload supplementary files

Vajadusel saab koos artikliga saata ka lisafaile: kasutatud allikaid, jooniseid, tabeleid jne. Lisatavaid faile võib olla mitu.

5. Confirm the submission

Siin saab kontrollida üle saadetavate failide nimekirja. Artikli saatmise kinnitamiseks tuleb vajutada nuppu Finish submission.

Eelmistel astmetel tehtud sammude muutmiseks on võimalik liikuda ülareas asuva menüü abil tagasi soovitud sammu juurde. Artikli saatmise katkestamiseks võib kasutada nuppu Cancel.

Kommenteeri