Autorile

JUHISED AUTORILE

Avaldamiseks võetakse vastu nii empiirilisi uurimusi tutvustavaid artikleid kui ka teoreetilisi ülevaateartikleid. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega).

KEELEKASUTUS

Ajakirjale esitatavad kaastööd tuleb vormistada korrektses eesti keeles, kooskõlas teadusteksti keelekasutuse ja stiili nõuetega. Keelevigade vältimiseks soovitame kasutada tekstitöötlusprogrammi Word õigekirjakontrolli.

Kommenteeri