Järgmises numbris

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine vabanumber (kd 7, nr 1) ilmub 2019. aasta mais. Selles numbris avaldatakse kõrgetasemelisi teadusartikleid haridusteadustest ja piirnevatest valdkondadest. Vabanumbri toimetajad on Tallinna Ülikooli andragoogika professor Larissa Jõgi ja Tartu Ülikooli arengu- ja koolipsühholoogia lektor Anni Tamm.

Kommenteeri