Järgmises numbris

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine number (kd 9, nr 2) ilmub novembris 2021. Selle erinumbri teemavaldkond on erinevad kirjaoskused. Numbri toimetajateks on Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse professor Miia Rannikmäe ja algõpetuse professor Krista Uibu ning Tallinna Ülikooli vanemteadur Rain Mikser.

Kommenteeri