Järgmises numbris

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine erinumber (kd 7, nr 2) ilmub 2019. aasta novembris. Selle numbri teema on ainedidaktika ja õpetamise arendamine ülikoolis. Erinumbri toimetajad on Tartu Ülikooli kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm, Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis ja Helsingi Ülikooli haridusteaduste professor Erika Löfström.

Kommenteeri