Järgmises numbris

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine erinumber (kd 11, nr 1) ilmub 2023. aasta mais. Selle erinumbri teema on kaasav haridus ja toimetajateks on Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor Äli Leijen, Tallinna Ülikooli eelkoolipedagoogika dotsent Tiia Õun ja Tallinna Ülikooli eripedagoogika lektor Tiiu Tammemäe.

Kommenteeri