Järgmises numbris

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine vabanumber (kd 10, nr 1) ilmub 2022. aasta mais. Vabanumbri toimetajateks on alushariduse kaasprofessor Merle Taimalu ja didaktika lektor Liina Lepp Tartu Ülikoolist ning alushariduse dotsent Maire Tuul Tallinna Ülikoolist.

Kommenteeri