Kontakt

Krista Uibu
vastutav toimetaja
haridusteaduste instituut
sotsiaal- ja haridusteaduskond 
Tartu Ülikool
e-post: krista.uibu@ut.ee

Aino Ugaste
toimetaja
kasvatusteaduste instituut
Tallinna Ülikool
e-post: ainosaar@tlu.ee

 

Kommenteeri