Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja / Estonian Journal of Education kolmandasse – vabanumbrisse –, mis ilmub 2014. aasta novembris. Autoritelt ootame kõrgetasemelisi teadusartikleid haridusteadustest ja piirnevatest valdkondadest. Vabanumbri toimetajateks on ajakirja vastutav toimetaja Krista Uibu (Tartu Ülikool) ning toimetuskolleegiumi liikmed professor Aino Ugaste (Tallinna Ülikool) ja dotsent Kara Brown (University of South Carolina).

Ajakirja vabanumbri koostamise ajakava on järgmine.

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 29.10.2013 toimetaja Krista Uibule aadressil krista.uibu@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad, milliseid käsikirju nad ootavad vabanumbrisse 08.11.2013.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 10.02.2014.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 24.03.2014.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 07.04.2014.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 02.06.2014.
  7. Artiklite keeletoimetamine juuni–august 2014.
  8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2014.
  9. Ajakirja ilmumine november 2014.

Infot ajakirja ja selle kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab kodulehelt http://eha.ut.ee/. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri