Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja. Estonian Journal of Education neljandasse numbrisse, mis ilmub 2015. aasta mais. Seekordse erinumbri temaatika on hariduskorraldus ja haridusjuhtimine. Toimetajateks on hariduskorralduse dotsent Hasso Kukemelk (Tartu Ülikool), hariduspoliitika professor Mati Heidmets (Tallinna Ülikool) ja külalisprofessor Doyle Stevick (University of South Carolina / Tartu Ülikool).

Erinumbrisse oodatakse hariduskorralduse ja haridusjuhtimise valdkonna 1) uurimistulemusi nii Eestist kui ka teistest maadest ja 2) süvateoreetilisi käsitlusi.

Ajakirja neljanda erinumbri koostamise ajakava on järgmine.

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 10.04.2014 toimetaja Hasso Kukemelkile aadressil hasso.kukemelk@ut.ee Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad, milliseid käsikirju nad ootavad erinumbrisse 25.04.2014.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos pikema ingliskeelse kokkuvõttega 01.09.2014.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 03.11.2014.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 17.11.2014.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 12.01.2015.
  7. Artiklite keeletoimetamine 02.03.2015.
  8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses märts–aprill 2015.
  9. Ajakiri ilmub mais 2015.

Ajakirja viies number teemal “Digikultuur kui haridusruumi osa” ilmub 2015. aasta novembris. Toimetajateks on Piret Luik, Peeter Normak ja Andra Siibak.

Infot ajakirja ja selle kaastööle esitatavate nõuete kohta saab kodulehelt http://eha.ut.ee. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri