Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja. Estonian Journal of Education vabanumbrisse (kd 4, nr 1), mis ilmub 2016. aasta mais. Selle numbri toimetajad on õpetajakoolituse ja kõrgkoolipedagoogika valdkonna eksperdid: Tartu Ülikooli haridusuuringute lektor Marvi Remmik, Ph.D., Tallinna Ülikooli eelkoolipedagoogika dotsent Tiia Õun ja Helsinki Ülikooli dotsent Erika Löfström.

Vabanumbrisse oodatakse kaastöid nii haridusvaldkonnast kui ka teiste haridusteadustega piirnevatest valdkondadest. Eesti Haridusteaduste Ajakirja 4. köite 1. numbri koostamise ajakava on järgmine.

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 10.04.2015 toimetaja Marvi Remmikule aadressil marvi.remmik@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad, milliseid käsikirju nad ootavad erinumbrisse 25.05.2015.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos pikema ingliskeelse kokkuvõttega 01.09.2015.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 01.11.2015.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 01.12.2015.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 10.01.2016.
  7. Artiklite keeletoimetamine 01.03.2016.
  8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses märts–aprill 2016.
  9. Ajakiri ilmub mais 2016.

Ajakirja järgmise numbri teema on õpilaste erivajadused ja sotsiaalsed probleemid. Number ilmub 2016. aasta novembris.

Infot ajakirja ja selle kaastööle esitatavate nõuete kohta saab kodulehelt http://eha.ut.ee/. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri