Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbrisse, mis ilmub 2020. aasta novembris. Vabanumbri toimetajateks on Tallinna Ülikooli haridusuuringute dotsent ja vanemteadur Meril Ümarik ja Tartu Ülikooli õpetajahariduse teadur ja inglise keele lektor Katrin Saks.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISe klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Eesti Haridusteaduste Ajakiri on indekseeritud andmebaasides EBSCO Academic Search Complete ja Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Autoritelt oodatakse kõrgetasemelisi teadusartikleid haridusteadustest ja piirnevatest valdkondadest. Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (Publication Manual of the American Psychological Association, APA 6th edition). Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja 8. köite 2. numbri koostamise ajakava on järgmine.

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 30.09.2019 toimetaja Katrin Saksale aadressil katrin.saks@ut.ee Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad autoritele, milliseid käsikirju nad ootavad vabanumbrisse 21.10.2019.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 13.01.2020.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 09.03.2020.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi ja tagastavad täiendatud artikli 06.04.2020.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine, toimetajad teatavad autoritele teise retsenseerimise tulemused 04.05.2020.
  7. Autorid arvestavad teise retsenseerimise märkusi ja tagastavad artikli lõpliku versiooni 18.05.2020.
  8. Artiklite keeletoimetamine mai–juuni ja august 2020.
  9. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2020.
  10. Ajakirja ilmumine 01.11.2020.

Ajakirja järgmise erinumbri temaatika on õpilaste üldpädevuste arendamine. See number ilmub 2021. aasta mais.

Infot ajakirja ja selle kaastööle esitatavate nõuete kohta saab kodulehelt http://eha.ut.ee/. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri