Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 9, nr 2), mis ilmub 2021. aasta novembris. Seekordse erinumbri teemavaldkond on erinevad kirjaoskused. Numbri toimetajateks on Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse professor Miia Rannikmäe ja algõpetuse professor Krista Uibu ning Tallinna Ülikooli vanemteadur Rain Mikser.

Autoritelt oodatakse kõrgetasemelisi teadusartikleid erinevatest kirjaoskustest lapse- ja täiskasvanueas, nende  probleemidest ja hindamisest nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Eelistatud teemad ja alateemad:

 • loodusteaduslik ja tehnoloogiaalane kirjaoskus, nende tasemed ja kujundamine
 • funktsionaalne ja infokirjaoskus, nende saavutamine ja hindamine
 • matemaatiline kirjaoskus ja selle hindamine
 • kehalise kirjaoskuse kujundamine
 • digitaalne kirjaoskus
 • finants- ja ettevõtluskirjaoskus
 • kirjaoskuste remiksimine

Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (Publication Manual of the American Psychological Association, APA 6th edition). Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja 9. köite 2. numbri koostamise ajakava on järgmine.

 1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 21.09.2020 toimetaja Miia Rannikmäele aadressil miia.rannikmae@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
 2. Toimetajad teatavad autoritele, milliseid käsikirju nad ootavad vabanumbrisse, 12.10.2020.
 3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 17.01.2021.
 4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 08.03.2021.
 5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi ja tagastavad täiendatud artikli 05.04.2021.
 6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine, toimetajad teatavad autoritele teise retsenseerimise tulemused 03.05.2021.
 7. Autorid arvestavad teise retsenseerimise märkusi ja tagastavad artikli lõpliku versiooni 24.05.2021.
 8. Artiklite keeletoimetamine mai–juuni ja august 2021.
 9. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2021.
 10. Ajakirja ilmumine 01.11.2021.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISe klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Eesti Haridusteaduste Ajakiri on indekseeritud andmebaasides EBSCO Academic Search Complete ja Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Ajakirja järgmise number on vabanumber, mis ilmub 2022. aasta mais.

Infot ajakirja ja selle kaastööle esitatavate nõuete kohta saab kodulehelt http://eha.ut.ee/. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri