Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbrisse (kd 10, nr 1), mis ilmub 2022. aasta mais. Vabanumbri toimetajateks on alushariduse kaasprofessor Merle Taimalu ja didaktika lektor Liina Lepp Tartu Ülikoolist ning alushariduse dotsent Maire Tuul Tallinna Ülikoolist.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISe klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Eesti Haridusteaduste Ajakiri on indekseeritud andmebaasides EBSCO Academic Search Complete ja Directory of Open Access Journals (DOAJ) ning Google Scholaris.

Autoritelt oodatakse kõrgetasemelisi teadusartikleid haridusteadustest ja piirnevatest valdkondadest. Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–10 000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (Publication Manual of the American Psychological Association, APA 7th edition). Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja 10. köite 1. numbri koostamise ajakava on järgmine.

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 22.03.2021 toimetaja Merle Taimalule aadressil merle.taimalu@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad autoritele, milliseid käsikirju nad ootavad vabanumbrisse 05.04.2021.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 30.08.2021.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 18.10.2021.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi ja tagastavad täiendatud artikli 15.11.2021.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine, toimetajad teatavad autoritele teise retsenseerimise tulemused 13.12.2021.
  7. Autorid arvestavad teise retsenseerimise märkusi ja tagastavad artikli lõpliku versiooni 05.01.2022.
  8. Artiklite keeletoimetamine jaanuar–veebruar 2022.
  9. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses märts–aprill 2022.
  10. Ajakirja ilmumine 01.05.2022.

Ajakirja järgmise numbri temaatika on mitmekeelne ja mitmekultuuriline haridus. See erinumber ilmub 2022. aasta novembris.

Infot ajakirja ja selle kaastööle esitatavate nõuete kohta saab kodulehelt http://eha.ut.ee/. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri