Pressiteated

27.04.2023. Eesti Haridusteaduste Ajakiri värske erinumber keskendub kaasavale haridusele. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil https://siseveeb.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-varske-erinumber-keskendub-kaasavale-haridusele

31.10.2022. Eesti Haridusteaduste Ajakirja värskes erinumbris keskendutakse mitmekeelsele ja kultuurilisele haridusele. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil Eesti Haridusteaduste Ajakirja värskes erinumbris keskendutakse mitmekeelsele ja -kultuurilisele haridusele | Tartu Ülikool

26.10.2021. Eesti Haridusteaduste Ajakirja värskes erinumbris keskendutakse kirjaoskuste kirevusel. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil https://www.ht.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-varskes-erinumbris-keskendutakse-kirjaoskuste-kirevusele

30.04.2021. Eesti Haridusteaduste Ajakirja uues numbris räägitakse üldpädevustest. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil https://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-uues-erinumbris-raagitakse-uldpadevustest

26.10.2020. Eesti Haridusteaduste Ajakirja uues vabanumbris vaadeldakse õpetajate ja õppejõudude kutsealast arengut. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil https://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-uues-vabanumbris-vaadeldakse-opetajate-oppejoudude-kutsealast

27.04.2020 Eesti Haridusteaduste Ajakirja värskes erinumbris vaadeldakse õpetajaameti olemust. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil https://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-varskes-erinumbris-vaadeldakse-opetajaameti-olemust

21.10.2019 Eesti Haridusteaduste Ajakirja värskes numbris innustatakse praktikuid uurima. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil https://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-varskes-numbris-innustatakse-praktikuid-uurima

30.04.2019 Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbris rõhutatakse koostöö vajalikkust haridusmuutuste elluviimisel. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil https://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-vabanumbris-rohutatakse-koostoo-vajalikkust-haridusmuutuste

01.11.2018. Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber on pühendatud ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlusõppele. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil https://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-erinumber-puhendatud-ettevotlikkuse-arendamisele

02.05.2018. Ilmus EHA erinumber. Tallinna Ülikooli pressikeskus. Külastatud aadressil https://www.tlu.ee/uudised/ilmus-eha-erinumber

26.04.2018. Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber on pühendatud alusharidusele ja algõpetusele. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil https://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-erinumber-puhendatud-alusharidusele-algopetusele

03.11.2017. Haridusteadlaste ajakirja vabanumber arutleb hariduse probleemide üle. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil https://www.ut.ee/et/uudised/haridusteadlaste-ajakirja-vabanumber-arutleb-hariduse-probleemide-ule

28.04.2017. Priit Reiska osalusel valmis Eesti Haridusteaduste Ajakirja uus number. Tallinna Ülikooli pressikeskus. Külastatud aadressil https://www.tlu.ee/uudised/priit-reiska-osalusel-valmis-eesti-haridusteaduste-ajakirja-uus-number

27.04.2017. Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber keskendub loodusteadusliku hariduse ja haridustehnoloogia teemadele. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil http://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-erinumber-keskendub-loodusteadusliku-hariduse

03.11.2016. Eesti Haridusteaduste Ajakirja uues numbris võetakse vaatluse alla hariduslikud erivajadused ja käitumisprobleemid. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil http://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-uues-numbris-voetakse-luubi-alla-hariduslikud-erivajadused

29.04.2016. Eesti Haridusteaduste Ajakiri vaatleb haridust mitmest vaatenurgast. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil http://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakiri-vaatleb-haridust-mitmest-vaatenurgast

02.11.2015. Eesti Haridusteaduste Ajakirja uus number keskendub digikultuurile. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil http://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-uus-number-keskendub-digikultuurile

30.04.2015. Eesti Haridusteaduste Ajakirja uus number hariduskorraldusest ja -juhtimisest. Tallinna Ülikooli pressikeskus. Külastatud aadressil https://www.tlu.ee/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-uus-number-hariduskorraldusest-ja-juhtimisest

30.04.2015. Eesti Haridusteaduste Ajakiri räägib haridusjuhtimisest ja hariduskorraldusest. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil http://www.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakiri-raagib-hariduskorraldusest-haridusjuhtimisest

03.11.2014. Eesti Haridusteaduste Ajakirja uus number kogemuste ja arusaamade muutusest. Tallinna Ülikooli pressikeskus. Külastatud aadressil https://www.tlu.ee/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-uus-number-kogemuste-ja-arusaamade-muutusest

02.11.2014. Eesti Haridusteaduste Ajakirja uus number vaatleb kogemuste ja arusaamade muutust hariduse kontekstis. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil http://www.sh.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-uus-number-vaatleb-kogemuste-arusaamade-muutust-hariduse

05.05.2014. Ilmus Eesti Haridusteaduste Ajakirja teine erinumber. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil http://www.ht.ut.ee/et/uudised/ilmus-eesti-haridusteaduste-ajakirja-teine-erinumber

17.04.2014. Eesti Haridusteaduste Ajakirja tunnustati kui parimat eesti keeles publitseeritud teadustööd. Tartu Ülikooli uudised. Külastatud aadressil http://www.sh.ut.ee/et/uudised/eesti-haridusteaduste-ajakirja-tunnustati-parimat-eesti-keeles-publitseeritud-teadustood-1

06.11.2013. TÜs esitleti esimest eestikeelset haridusteaduste ajakirja. Eesti Rahvusringhääling. Külastatud aadressil http://novaator.err.ee/244313/tus-esitleti-esimest-eestikeelset-haridusteaduste-ajakirja

01.11.2013. Tartus esitletakse uut haridusajakirja. Õpetajate Leht. Külastatud aadressil http://opleht.ee/2013/11/tartus-esitletakse-uut-haridusajakirja/

Kommenteeri