Registreerumine

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on vaba juurdepääsuga ajakiri. Ajakirja saab lugeda ilma registreerumata, kuid registreerumine annab eelise: kõigile registreeritud lugejatele saadetakse e-postiga teade uue numbri ilmumise kohta. Kaastööde saatmiseks ajakirjale on vaja registreeruda autoriks.

Ajakirja lugejaks registreerumine toimub OJSi ingliskeelse kasutajaliidese kaudu aadressil https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/user/register. Täitmiseks kohustuslikud väljad on märgitud tärniga:

  • kasutajanimi (Username), kasutatakse keskkonda sisenemisel ja tohib sisaldada vaid inglise keele tähestiku väiketähti, numbreid, sidekriipsu ja alajoont;
  • parool (Password), kasutatakse keskkonda sisenemisel ja peab sisaldama vähemalt kuut sümbolit;
  • parooli kordus (Repeat password), parooli uuesti sisestamine;
  • valideerimine (Validation), pildil toodud sümbolite sisestamine selle all asuvasse lahtrisse, kasutatakse automaatsete registreerumiste vältimiseks;
  • eesnimi (First name);
  • perekonnanimi (Last name);
  • e-posti aadress (Email);
  • e-posti aadressi kordamine (Confirm email).

Soovides saada kinnituskirja lugejaks registreerumise kohta koos kasutajanime ja parooliga, tuleb ära märkida ruut Send me a confirmation email including my username and password.

Registreerumisel on võimalik valida nii lugeja (Register as: Reader) kui ka autori (Register as: Author) roll. Autori roll annab võimaluse kaastööde esitamiseks, kuid ei ole vajalik tavalugeja jaoks.

Pärast vajalike lahtrite täitmist tuleb vajutada nupule Register. Seejärel kontrollitakse sisestatud andmete vastavust nõuetele (kasutajanimi peab süsteemis olema unikaalne). Kui andmed on korrektsed, antakse teada edukast registreerumisest, vea korral märgitakse ära oranži värviga puudulikult täidetud lahtrid.

Kasutajanime ja parooli kasutades saab edaspidi siseneda OJSi aadressil http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/ ja muuta enda kasutajaandmeid. Samuti on vajalik eelnev sisselogimine kaastööde saatmiseks.

Kommenteeri