Retsensendile

Toimetaja(te) otsusel kõik käsikirjad pimeretsenseeritakse. Igat käsikirja hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt. Käsikirja hindamiskriteeriumid on esitatud retsensiooni vormis.

Kommenteeri