Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbrisse (kd 5, nr 2). Selle numbri toimetajateks on kasvatusteaduste dotsent Merle Taimalu (Tartu Ülikool), ajakirja toimetuskolleegiumi liige, kasvatusteaduste doktor Kristi Vinter (Tallinna Ülikool) ja psühholoogiadoktor Astra Schults (Tartu Ülikool). Vabanumber ilmub 2017. aasta novembris.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISe klassifikatsioon 1.2.), mida antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös. Ajakiri ilmub Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Ajakiri on indekseeritud andmebaasis Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja Google Scholaris ning on registreeritud jälgimiseks Thomson Reutersi ja Scopuse andmebaasides.

Vabanumbrisse oodatakse teadusartikleid haridusteadustest ja piirnevatest valdkondadest. Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (Publication Manual of the American Psychological Association, APA 6th edition). Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt.

Ajakirja vabanumbri koostamise ajakava on järgmine:

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 16.10.2016 toimetaja Merle Taimalu aadressile merle.taimalu@ut.ee. Resümees esitatakse teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärk, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad autoritele, milliseid käsikirju nad ootavad vabanumbrisse 07.11.2016.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 06.02.2017.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 20.03.2017.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi ja tagastavad täiendatud artikli 17.04.2017.
  6. Vajadusel teine retsenseerimine, toimetajad teatavad autoritele teise retsenseerimise tulemused 15.05.2017.
  7. Autorid arvestavad teise retsenseerimise märkusi ja tagastavad lõpliku artikli 05.06.2017.
  8. Artiklite keeletoimetamine juuni–august 2017.
  9. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2017.
  10. Ajakirja ilmumine 01.11.2017.

Ajakirja järgmine number ilmub 2018. a mais, teemaks on alus- ja algharidus.

Info ajakirja ja selle kaastöödele esitatavate nõuete kohta on esitatud EHA kodulehel http://eha.ut.ee/ või http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda ajakirja vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri